Huurvoorwaarden Nedcars Autoverhuur

U reserveert altijd een auto uit een autogroep. Het is niet mogelijk om een specifiek merk of type auto te reserveren. U kunt wel een voorkeur aangeven en wij zullen ons uiterste best doen om u de auto van uw voorkeur te leveren. Wij behouden ons het recht voor om een andere auto uit de gereserveerde autogroep te leveren of een auto uit een hogere autogroep.

De huurauto de middag voor aanvang van de huur ophalen

Vaak is het mogelijk uw huurauto de middag voor aanvang van de huur al op te halen, zónder extra huurkosten. Belt u ’s middags voor aanvang van de huur even met ons verhuurkantoor om te horen of uw huurauto al binnen is. Er zijn echter nooit garanties dat u uw huurauto eerder kunt ophalen!

Borg en identificatie

Cash betalingen van de borg en/of huur zijn geheel niet mogelijk. Wij hebben geen kas.

– Personenauto’s: Cat. AA t/m P betaling van huur en borg alleen met Creditcard op naam van de huurder
– Personenbussen en bestelauto’s: betaling van borg alleen met Creditcard of PIN-pas op naam van de huurder

Cash betalingen van de borg en/of huur zijn geheel niet mogelijk. Wij hebben geen kas.
De bij vertrek te betalen borg is gelijk aan het bedrag van het eigen risico plus de geschatte huursom. Betaalpassen en creditcards dienen altijd op naam van de huurder te staan.

Huurder is minimaal 21 jaar oud en langer dan 1 jaar in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs. Daarnaast vragen wij altijd om een geldig tweede identiteitsbewijs (paspoort of id-kaart).

Eigen risico bij schade en diefstal

Voor alle voertuigen geldt een standaard eigen risico. Hoe hoog dat eigen risico is kunt u bij de informatie van elke huurauto terug vinden. Daar treft u ook een mogelijk aan om het eigen risico te verlagen ten betaling van een premie.

Het is de huurder niet toegestaan de auto uit te lenen aan derden, schades in die gevallen komen geheel voor rekening van de huurder.

Voor bovenhoofdse schades geldt altijd het hoge eigen risico. Voor de huurder die consument is, is dat maximaal € 1500,00, zie ook artikel 12, lid 1 van de algemene voorwaarden voor de leden van de Bovag Verhuurbedrijven. Voor de huurder die niet consument is, is dat maximaal € 5000,00 zie ook artikel 10, lid 5 van de algemene voorwaarden voor de leden van de Bovag Verhuurbedrijven zakelijke markt. De persoonsgegevens van de huurder/bestuurder kunnen in het Autoverhuur Waarschuwingssysteem worden opgenomen in gevallen waarin de bepalingen van het verhuurcontract niet worden nagekomen. Zie ook artikel 20 van de algemene voorwaarden.

Landenbeperking

De huurauto’s van Nedcars Autoverhuur mogen niet in het buitenland gebruikt worden, tenzij u toestemming voor gebruik buitenland in uw huurovereenkomst laat vast leggen. Dit is uitsluitend mogelijk voor de volgende landen:

België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Tsjechië, Monaco, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Nedcars Autoverhuur kan verhuur weigeren zonder opgaaf van redenen.
Aan de informatie op onze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Overzicht toegestane landen
De huurauto’s van Nedcars Autoverhuur mogen uitsluitend rijden in de met blauw gemarkeerde landen