Privacy

Als autoverhuurbedrijf zijn wij er ons zeer goed bewust van dat we werken met privacy gevoelige gegevens. Om deze reden zijn wij bijvoorbeeld al jaren geleden overstapt op het beveiligd inscannen van rijbewijzen en identiteitsbewijzen. Dat wil zeggen dat uw burgerservicenummer (BSN) automatisch onleesbaar wordt gemaakt zodat niemand dit kan inzien of gebruiken. De echtheid van de ID documenten wordt volledig automatisch op echtheid gecontroleerd. Uiteraard zijn deze gegevens niet toegankelijk voor onbevoegden.

Opslag en verzenden van gegevens

Uiteraard worden uw gegevens zéér zorgvuldig behandeld en waar mogelijk versleuteld opgeslagen. Als er al gegevens verzonden moeten worden dan doen we dit ook volledig versleuteld. Ook gegevens die ingevoerd worden op onze website zijn veilig, want deze is voorzien van een SSL certificaat. Daarnaast worden de gegevens op de website niet langer dan nodig opgeslagen.

Delen anonieme data

Om te zorgen dat onze website goed functioneert en we onze (potentiële) klanten passende aanbiedingen kunnen doen worden soms cookies gebruikt en kan Google Analytics gebruik maken van deze volledig anonieme gegevens. Deze gegevens worden 14 maanden bewaard zodat we trends kunnen ontdekken en daarna automatisch gewist. Wil je je gegevens ook niet anoniem delen, dan bieden wij uiteraard de mogelijkheid om dit aan te geven bij het openen van de website.

Meer weten? Vraag naar onze AVG & de algemene voorwaarden.

Privacy was last modified: 15 mei 2018 by Jeroen